Waddenzee de “Boontjes”

Als u in het zomerseizoen vanuit de Harlinger havenmond de Waddenzee opvaart richting Kornwerderzand of U komt vanaf het IJsselmeer via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand voor de vaartocht richting Harlingen via de Boontjes, dan moet u rekening houden met grote drukte. Er is veel plezier- en beroepsvaart. Let in de sluis van Kornwerd ook op de overgang zoet/zout.

 

Vaarroute door de Boontjes van Harlingen naar Kornwerderzand afstand 12 km

Vaarroute door de Boontjes van Harlingen naar Kornwerderzand afstand 12 km

 

Tot op heden is het varen over de Boontjes (BO) richting Harlingen en de Waddeneilanden voor de meeste diepgaande schepen tijgebonden vanwege de geringe diepte van het vaarwater. Houd hier rekening met stroming en de geringe breedte van de vaargeul. De provincie Friesland heeft plannen om de vaargeul uit te baggeren. Op www.fryslan.nl kunt u de ontwikkelingen volgen.

Houd bij de haven van Harlingen rekening met de veerboten, beroepsvissers en de overige beroepsvaart. Deze schepen hebben zowel breedte als diepte nodig. Geef ze die ruimte. De haven van Harlingen is tegelijk een handels- en industriehaven, een visserijhaven, een veerhaven en een recreatiehaven. Dat sluit allemaal nauw op elkaar aan zonder scherpe grenzen. Kijk goed om u heen en houd rekening met elkaar.

U kunt de Verkeerspost Haven Harlingen via marifoonkanaal 11 of tel. 0517-412512 bereiken. Hebt u een marifoon aan boord, dan hebt u een luisterplicht op marifoonkanaal 11. Op dit kanaal kunt u tevens ligplaats of brugbediening aanvragen.

De sluizen In het hoogseizoen worden de Grote en Kleine Sluizen in Harlingen zeven dagen in de week bediend voor de watersporters. De sluizen bieden een mooi alternatief voor de Tsjerk Hiddessluizen om vanuit Harlingen de Waddenzee op te varen of om een rondvaart door Harlingen te maken. Vanwege het getij worden de sluizen in overleg bediend. Voor de bediening kunt u contact opnemen met de dienstdoende sluiswachter via 06-53752587.

Meetpaal Rijkswaterstaat Tussen de groene BO39 en het Zuider havenhoofd van Harlingen staat een meetpaal van Rijkswaterstaat in de Waddenzee. Met de meetpaal wordt het zoutgehalte, de watertemperatuur, troebelheid van het water, chlorofylgehalte, waterstand en golfbeweging gemeten. Deze gegevens zijn nodig in verband met toekomstige uitbreiding van de spuisluizen in de Afsluitdijk.

 

IMG_3183

Boei nr 34 in de Boontjes

 

 

 

 5,564 total views,  1 views today

Share This: