Harlinger Bruggen & Sluizen

Harlingen

Vanuit de haven van de watersportvereniging HWSV richting van Harinxmakanaal vaart U stuurboord richting de Koningsbrug hiervoor kunt u weer stuurboord aanhouden richting het centrum. Rechtdoor vaart U richting Leeuwarden, of U kiest bakboord richting de Tsjerk Hiddessluizen voor de toegang naar de Waddenzee.  De sluiswachter is bereikbaar via marifoonkanaal 22. De sluizen worden tijdens het recreatieseizoen bediend tussen 06.00 uur en 20.00 uur. Zie voor gedetailleerde informatie: www.fryslan.nl

Havens

De haven van Harlingen is tegelijk een handels- en industriehaven, visserijhaven, veerhaven en recreatiehaven. En dat sluit allemaal nauw op elkaar aan zonder scherpe grenzen. Kijk goed om u heen en houd rekening met elkaar.

Samen schutten

Het passeren van sluizen vraagt extra aandacht. Zowel beroeps- als recreatieschippers moeten bij een sluis binnen een beperkte ruimte manoeuvreren. Dat vereist oplettendheid en communicatie met elkaar en met de sluismeesters. Het is zaak rekening met elkaar te houden, zodat de sluis passage vlot en veilig gebeurt. Voordringen is natuurlijk uit den boze, wacht op uw beurt en volg de aanwijzingen van de sluismeester op.

Tsjerk Hiddessluizen

Als er drie rode lichten in een driehoek branden bij de Tsjerk Hiddessluizen, dan weet u dat er wordt gespuid. Op het Van Harinxmakanaal moet u rekening houden met stroming richting de Waddenzee. Houd daarom ruim afstand tot de brug als u op bediening wacht. Tijdens het spuien moet u bij het in- en uitvaren van de sluis goed letten op een zeer sterke afstroming. Schut u van binnen naar buiten, dan is het verstandig om eerst achter vast te maken, in verband met bovenstroming.

Na de sluis kunt u via de Nieuwe Voorhaven en de Voorhaven richting de Waddenzee (stuurboord aanhouden) of richting het centrum (bakboord aanhouden). De uitvaart vanuit de Voorhaven is onoverzichtelijk.

Bij vertrek van grote geulgebonden schepen kan de havenmond voor een korte periode worden gestremd. Dit wordt kenbaar gemaakt vanaf de Havenpost, zowel overdag als ’s nachts door middel van twee rode lichten onder elkaar.

U kunt de Verkeerspost Haven Harlingen via marifoonkanaal 11 of tel. 0517-412512 bereiken. Hebt u een marifoon aan boord, dan hebt u een luisterplicht op marifoonkanaal 11. Op dit kanaal kunt u tevens ligplaats of brugbediening aanvragen.

Grote en Kleine Sluis in Harlingen

De sluizen In het hoogseizoen worden de Grote en Kleine Sluizen in Harlingen zeven dagen in de week bediend voor de watersporters. De sluizen bieden een mooi alternatief voor de Tsjerk Hiddessluizen om vanuit Harlingen de Waddenzee op te varen of om een rondvaart door Harlingen te maken. Vanwege het getij worden de sluizen in overleg bediend. Voor de bediening kunt u contact opnemen met de dienstdoende sluiswachter via 06-53752587.

Rozengracht_De_Hamer_Harlingen

Kleine Sluis Rozengracht Harlingen

IMG_7770 (2)

Grote Sluis Rommelhaven Harlingen

 

Veilig door sluis en brug

Maak geen hinderlijke golfslag bij de wachtplaatsen.

• Wacht voor rood licht. Vaar pas een sluis in (en uit), als dat is toegestaan.

• Is er een marifoon aan boord, luister deze dan uit (uitluister plicht) op het ter plaatse geldende marifoonkanaal.

• Vaartuigen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Voor het afmeren op de wachtplaats geldt hetzelfde.

• Een klein schip moet, als dat mogelijk is, een groot schip voor laten gaan.

• Houd met een klein schip in de sluis, zo mogelijk, enige afstand van een groot schip.

• Landvasten moeten in de sluiskolk zo worden gevierd of doorgehaald, dat ze de sluis of andere schepen niet beschadigen.

• Maak uw schip met voldoende landvasten vast, maar vier ze tijdig bij zakkend water!

• Trossen vast? Schroef uit!

• Blijf niet te lang rondjes draaien voor een brug, vaar vlot door als de brug opengaat en laat het wegverkeer niet onnodig wachten.

• Ga onder het juiste brugdeel door en let altijd goed op tegenliggers, vooral als er beroepsvaart of ander verkeer aan komt.

 

Schutten van zoet naar zout

Maak altijd eerst achter vast, als u van zoet naar zout schut. Ook als de wind op de kop staat. U hebt namelijk stroom mee in de sluis. De kracht van het water op het water zijn groter dan die van de wind.

Voor het eerst naar zee

Als u voor het eerst naar zee gaat, neem daar dan de tijd voor. Zorg dat u goed voorbereid bent.

 

 

 

 

 4,152 total views,  2 views today

Share This: